booked.net

TÜRİB ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ile “Odalar ve Borsalar Kanunun”nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ticari unvanı ile Borsanın kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’lere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte, Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamış ve TÜRİB Acentesi olmuştur.

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamada önce,
1.   TÜRİB Acentesi olan Borsamıza başvurmaları, Yatırımcı Taahhütnamesi’ni imzalamaları,
2.   Yatırımcı Taahhütnamesi’nin ekinde yer alan bilgi ve belgeleri sunarak TÜRİB’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA KAYIT SÜRECİ DOKÜMANI

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB’te acentelik sözleşmesini imzalamış olan Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur. Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
 • Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
 • Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 • Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

TÜRİB Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu

TIKLAYINIZ

Tüzel Kişi Başvuru Evrakları

 • Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneĞİ
 • Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
 • Vergi Levhası örneği
 • İmza Sirküleri
 • Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu ( Ek/3-a)
 • Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 • Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

TÜRİB Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu

TIKLAYINIZ

Evraklar İçin Gerekli Dosyalar

Yatırımcı Aydınlatma,Onay ve Taahhhüt Metni(Yatırımcı Taahhütnamesi)

TIKLAYINIZ