booked.net

MİSYON ve VİZYON

  • Misyon
5174 sayılı Türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak, ilimizde ve ülkemizde ticaret ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmak.
  • Vizyon
Ülkemizde borsa uygulamalarında öncü ve yenilikçi olarak üyelerini güçlendirmek ve hizmet alanını genişletmek