Misyonumuz & Vizyonumuz

  • Misyon
  • Vizyon
5174 sayılı Türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak, ilimizde ve ülkemizde ticaret ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmak.
Ülkemizde borsa uygulamalarında öncü ve yenilikçi olarak üyelerini güçlendirmek ve hizmet alanını genişletmek