• İNEK SÜTÜ

  En Az : 1.00 TL

  En Çok : 1.60 TL

  Hayvansal Ürünler

 • MISIR SILAJI

  En Az : 0.175 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • OT(YONCA

  En Az : 0.43 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • DÜVE KARKAS YAĞLI

  En Az : 28.00 TL

  En Çok : 29.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KUZU KARKAS YAĞLI

  En Az : 38.00 TL

  En Çok : 38.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KOYUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 32.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • TOSUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 31.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • İNEK KARKAS YAĞLI

  En Az : 25.50 TL

  En Çok : 26.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • ARPA YEMLİK

  En Az : 0.65 TL

  En Çok : 0.96 TL

  Hububat

 • BUĞDAY

  En Az : 0.90 TL

  En Çok : 1.65 TL

  Hububat

 

 

 

2016-2017 öğretim yılı öncesinde Iğdır Ticaret Borsası KTO Karatay Üniversitesi ile Lisans ve Ön Lisans protokolü imzaladı.

2016-2017 öğretim yılı öncesinde Iğdır Ticaret Borsası KTO Karatay Üniversitesi ile Lisans ve Ön Lisans protokolü imzaladı.

İmzalanan Protokol ile Iğdır Ticaret Borsası üyeleri ve birinci derece yakınlarına lisans ve ön lisans programlarındaki öğrencilere öğrenim ücretinden %5 (beş) oranında destek bursu sağlanarak, 8 eşit taksitte ödeme imkanı tanınacak.

Protokol çerçevesinde; Iğdır Ticaret Borsası’na kayıtlı gerçek kişi ile birinci derecedeki kan hısımları ve tüzel kişiliğe haiz üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin birinci derecedeki kan hısımlarına lisans-ön lisans programlarında çeşitli oranlarda indirim sağlanacağı belirtildi.  

Detaylı bilgi için Iğdır Ticaret Borsası veya KTO Karatay Üniversitesi çağrı merkezi (4441251) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Protokolün detayı ise şu şekilde;

KTO Karatay Üniversitesi ile imzalanan lisans ve ön lisans protokolü IĞDIR TİCARET BORSASI üyeleri ile üyelerin birinci derece yakınlarının  (anne, baba ve çocuklar) KTO Karatay Üniversitesi Lisans, ön lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde lisans ve ön lisans programlarında uygulanacak ücret indirimi ve ödeme şartlarını belirliyor.

Protokolün maddeleri ise şu şekilde:

 1 – IĞDIR TİCARET BORSASI üyelerinden veya üyelerin birinci derece yakınlarından KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön lisans programlarına kayıt hakkı elde edecek öğrencilerin kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden yüzde 5 oranında destek bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı tanınacak.

2 – Söz konusu destek bursu ve taksite ilişkin düzenlemelerin uygulanabilmesi için öğrencilerin KTO Karatay Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etmiş olmaları gerekir.

3 – Ticaret Borsası üyeleri destek bursu, üyelerin kayıtlı olduğu Iğdır Ticaret Borsası’ndan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ve bu yetki belgesinin öğrenim hayatı boyunca her akademik yılbaşında yenilenmesi şartı ile sağlanır. Birinci derece yakını ise ilgili Nüfus Müdürlüğünden aldığı vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz eder.

4 – Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerden birden fazla öğretim ücretinden muafiyet ya da indirim sağlayan burs kazanması halinde en yüksek olan burs geçerlidir.

5 – Protokol çerçevesinde IĞDIR TİCARET BORSASI üyelerine ve üyelerin birinci derece yakınlarına sağlanan imkanlar, kayıt hakkı elde edenlerin lisans ve ön lisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuran kişilerin programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi lisans ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6 – Protokol 2016 – 2017 öğretim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerlidir.

 

Facebookta Paylaş

Twitter Paylaş