• İNEK SÜTÜ

  En Az : 1.00 TL

  En Çok : 1.60 TL

  Hayvansal Ürünler

 • MISIR SILAJI

  En Az : 0.175 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • OT(YONCA

  En Az : 0.43 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • DÜVE KARKAS YAĞLI

  En Az : 28.00 TL

  En Çok : 29.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KUZU KARKAS YAĞLI

  En Az : 38.00 TL

  En Çok : 38.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KOYUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 32.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • TOSUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 31.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • İNEK KARKAS YAĞLI

  En Az : 25.50 TL

  En Çok : 26.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • ARPA YEMLİK

  En Az : 0.65 TL

  En Çok : 0.96 TL

  Hububat

 • BUĞDAY

  En Az : 0.90 TL

  En Çok : 1.65 TL

  Hububat

 

 

 

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No:1) ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir. 

Aynı yazıda ayrıca, mezkur Tebliğin yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu başlıklı 4 üncü maddesi hükmü gereğince kayıtların yapılmış olması gerektiği belirtilerek; uygulamaya BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan https://uygulama.gtb. gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğin 5 inci maddesi 1 inci fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan klavuza Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından (http://risk.gtb. gov.tr/) ulaşılabilmektedir.

Facebookta Paylaş