• İNEK SÜTÜ

  En Az : 1.00 TL

  En Çok : 1.60 TL

  Hayvansal Ürünler

 • MISIR SILAJI

  En Az : 0.175 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • OT(YONCA

  En Az : 0.43 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • DÜVE KARKAS YAĞLI

  En Az : 28.00 TL

  En Çok : 29.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KUZU KARKAS YAĞLI

  En Az : 38.00 TL

  En Çok : 38.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KOYUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 32.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • TOSUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 31.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • İNEK KARKAS YAĞLI

  En Az : 25.50 TL

  En Çok : 26.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • ARPA YEMLİK

  En Az : 0.65 TL

  En Çok : 0.96 TL

  Hububat

 • BUĞDAY

  En Az : 0.90 TL

  En Çok : 1.65 TL

  Hububat

 

 

 

AĞRI ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

T.C  ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü ' nden 

DUYURULUR 

İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın İş yerimizde Mayıs – Haziran –Temmuz –Ağustos 2017 ayları kapsayan büyük baş sırtta düşme derisi (kele derisi) dahil Küçük baş hayvan deri ve bağırsak satış ihalesi 12.04.2017 tarihinde saat 10.00 da 
Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos 2017 tarihinde Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünler , hayvansal yağlar , hem kemik ve küçükbaş hayvan sakatatları satış ihalesi 12.04.2017 saat: 14.00. de yapılacaktır. Teknik şartname bedeli 50.00.TL  Kurum veznesine yatırılması gerekmektedir. 

Geçici teminat bedeli ihale saatleri 
Büyük baş sakatat ve ham yağlar 10.000.TL         SAAT 14.00’de
Büyük baş Deri ve kelle deri dahil 10.000.TL         SAAT 10.00’da
Küçük baş Deri ve bağırsak            5.000.TL         SAAT 10.00’da   
Küçük Baş sakatat Geçici                5.000.TL        SAAT 14.00’de
Ham Kemik                                         500.TL        SAAT 14.00’de 

İRTİBAT TEL: 
0472 216 26 69
0532 682 47 29

Facebookta Paylaş